Grote Loef 1 / 6581 JE MALDEN / 024 360 28 73 / info@partnerpassendonderwijs.nl
>
GO

Veranderde rol Expertisecentrum PPO

Door de Wet op het Passend Onderwijs is de rol van expertisecentrum PPO de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De medewerkers van Partner Passend Onderwijs werken steeds meer samen met hun collega's van de samenwerkingsverbanden en de ondersteuningsplatforms. Binnen elk SWV gebeurt dat op eigen wijze.
PPO blijft - als expertisecentrum van Onderwijsgroep Punt Speciaal - verantwoordelijk voor het op niveau houden van de expertise van de medewerkers.

Onderwijsgroep Punt Speciaal

Expertisecentrum Partner Passend Onderwijs is een onderdeel van Onderwijsgroep Punt Speciaal. Informatie over Onderwijsgroep Punt Speciaal en de aangesloten scholen vindt u op de website puntspeciaal.nl