Partner Passend Onderwijs
Nieuwsbrief juni/juli 2016
partnerpassendonderwijs.nl
TERUGBLIK 2015-2016
Een ambulant begeleider vertelt:

 "Ik ben werkzaam in het ondersteuningsplatform van GHUM (Groesbeek, Heumen, Ubbergen, Millingen). Dit ondersteuningsplatform is een van de 6 ondersteuningsplatforms van Samenwerkingsverband Stromenland. Het GHUM bestaat uit Stichting Condor en het SPOG en telt zo’n 18 basisscholen waaronder een Speciale Basisschool. De scholen vragen om ondersteuning en advisering bij bijvoorbeeld een leerling met een motorische en / of een ontwikkelingsachterstand, een stofwisselingsziekte, een spierziekte, het syndroom van down, Niet Aangeboren Hersenletsel, Cerebrale Parese, DCD etc.

De hulpvragen zijn zeer uiteenlopend: ‘Wat is eigenlijk Cerebrale Parese en waar moet ik dan op letten in de klas?’ of ‘Kun je een leerling komen observeren met een zwakke motoriek, onvoldoende leerresultaten en onrustig gedrag in de klas?’ Regelmatig komen er vragen over de sociaal emotionele ontwikkeling van deze leerlingen. Ze zijn boos of verdrietig over hun beperking en de dingen die niet lukken. Ze zijn anders dan de kinderen in hun klas maar willen niet anders zijn. De leerkracht vraagt zich af hoe zij het kind hierin kan ondersteunen en of er materialen zijn die ze kan inzetten.

Ook een gedragscomponent komt regelmatig naar voren bij deze leerlingen. Hoe moet men niet wenselijk gedrag plaatsen bij een dergelijk complexe leerling of is dit gerelateerd aan de beperking of de stoornis? Een enkele keer krijg je te maken met een ongeneeslijke ziekte van een kind en vraagt een school om hulp. Als ambulant begeleider heb je in zo’n geval contact met de ouders, geef je een teamscholing, organiseer je met de school een ouderavond en zorg je voor ondersteunende materialen.

Voor het vierde jaar op rij zijn er brugklastrainingen georganiseerd in het GHUM. Dit jaar voor het eerst op locaties van het Voortgezet Onderwijs: NSG te Nijmegen en de Notre Dame in Beek-Ubbergen. De trainingen zijn bedoeld voor leerlingen, uit groep 8, met een ondersteuningsvraag die ligt op het terrein van o.a. plannen en organiseren van huiswerk, contacten leggen, jezelf presenteren en leren leren.

Samen met andere deskundigen op uiteenlopende gebieden van binnen en buiten het GHUM vormen wij het specialistenteam voor het SWV. Ongeveer vier maal per jaar komen de specialisten bij elkaar om in ieder geval op de hoogte te blijven van elkaars werkwijzen en om een actueel thema verder uit te diepen.

Kortom:
Er is genoeg werk te verzetten in het GHUM! "                             
GLAZEN HUIS
Inmiddels verblijft Partner Passend Onderwijs alweer enkele maanden op de Grote Loef 1 in Malden, tevens thuisbasis van het Bestuursbureau van Onderwijsgroep Punt Speciaal. De verhuizing verliep gelukkig voorspoedig dankzij ieders inzet. Het pand oogt ruim en open door de glazen wanden en het vele glas op de eerste verdieping. Het heeft daarom wel wat weg van ‘het glazen huis’.  

Ook in andere opzichten hebben de activiteiten wel wat weg van die in ‘Het 3FM glazen huis’: de verzoeknummers: De samenwerkingsverbanden maken daar ook voor komend schooljaar weer gretig gebruik van met betrekking tot de inzet van de ambulant begeleiders.
 De een wil graag een aantal plusconsulenten en een themaspecialist. De ander wil brede school ondersteuners die ook themaspecialist zijn. De volgende wil graag voor een bepaald aantal fte zo min mogelijk verschillende ambulant begeleiders en weer een ander vraagt om specifieke ambulant begeleiders voor een bepaald aantal uur. 
 Veel samenwerkingsverbanden vragen van de ambulant begeleider dat hij of zij generalist is. Dat betekent dat we inmiddels naast onze vertrouwde en bekende doelgroepen steeds meer expertise in huis hebben. We laten ons dan ook graag inzetten bij hulpvragen rondom gedrag, groepsondersteuning en klassenmanagement.

Daarnaast vragen samenwerkingsverbanden geregeld om een expert zoals bijvoorbeeld een onderwijsassistent, ergotherapeut of gymdocent met specifieke kennis en vaardigheden. Niet wekelijks maar het liefst op afroep als zich een vraag voordoet.

En dan de DJ: Jomar Burgers, directeur van Partner Passend Onderwijs, zit in haar kantoor, met vier glazen wanden, en voelt zich de DJ die aan de knoppen zit. Ze bekijkt in hoeverre aan alle verzoeknummers voldaan kan worden zodat de Samenwerkingsverbanden de juiste expertise krijgen en passend onderwijs ook komend schooljaar weer vorm krijgt.

PASSENDE GYMLESSEN VOOR ALLE LEERLINGEN
Marion Gidding, gymdocent speciaal onderwijs, verzorgde onlangs op het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek met veel succes het project ‘ passend bewegingsonderwijs’. Dit startte met drie scholingsmiddagen voor de vakdocenten lichamelijke opvoeding. In de eerste bijeenkomst werden turnoefeningen behandeld. Wilbert Lamers en Petra van den Akker, beide werkzaam op het Montessori College, respectievelijk als docent lichamelijke opvoeding en zorgcoördinator, vertellen over de tweede en derde bijeenkomst:‘ Inmiddels heeft de sectie lichamelijke opvoeding de drie scholingsmiddagen van de pilot gehad. Graag informeren wij jullie over de inhoud van deze middagen.
Tijdens de tweede middag stonden de tik-, afgooi- en over- en weerspelen centraal. Ook deze keer weer hebben we zelf ervaren, hoe het is, om te moeten spelen met een beperkte loop- of beenfunctie of een beperkte visus. We hebben ervaren waar jagers en lopers tegenaan lopen bij tik- en afgooispelen en wat voor aanpassingen gedaan kunnen worden.
Daarna hebben we onze aandacht gericht op badminton, volleybal en hockey. Er werd fanatiek gewerkt en allerlei aanpassingen en oplossingen bedacht.
Tijdens de derde praktijkbijeenkomst stond het onderdeel rolstoelbasketbal centraal. Marion Gidding, specialist bewegingsonderwijs, had 10 rolstoelen meegenomen en onze oud-leerling Pablo Ottenhof heeft ons eerst een training gegeven. Voor velen van ons was het een eerste ervaring met rolstoelbasketbal. Pablo heeft ons ook verteld over zijn ervaringen met de gymlessen op het Montessori College.
 Voor het eindspel hebben we steeds allerlei variaties bekeken van het sporten in een rolstoel in combinatie met lopende deelnemers. Daar zullen wij in de praktijk vooral mee te maken krijgen.

Na deze laatste praktijkbijeenkomsten zal het vervolg van de pilot bestaan uit het begeleiden, door Marion Gidding, van twee van onze collega’s bij hun lessen. Zij gaan het geleerde uit de scholing inzetten bij leerlingen met een motorische beperking. Als laatste onderdeel van deze pilot zal er een aanvulling op het vakwerkplan lichamelijke opvoeding, “passend onderwijs voor alle leerlingen”, geschreven gaan worden.
We kunnen nu al terugkijken op een zeer zinvolle scholing, waar we in de praktijk zeker gebruik van kunnen maken.’


 Vervolgens begeleidde Marion de vakdocenten tijdens enkele gymlessen waarbij het geleerde uit de scholingsbijeenkomsten werd ingezet voor enkele leerlingen, het zogenaamde ‘coaching on the job’.

Tot slot ondersteunde zij de school bij het schrijven van de aanvulling op het vakwerkplan bewegingsonderwijs met het onderdeel ‘passend bewegingsonderwijs voor alle leerlingen’ .

Heeft u interesse voor een dergelijke aanpak binnen uw PO school, VO school of samenwerkingsverband? Neem dan gerust contact op met Partner Passend Onderwijs.
                             

PARTNER PASSEND ONDERWIJS OP FACEBOOK
Sinds enige tijd is Partner Passend Onderwijs ook te volgen op Facebook. Inmiddels hebben we 150 volgers. Op de Facebook-pagina houden we onze volgers op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen passend onderwijs en bieden we informatie betreffende:

Ziektebeelden / diagnoses en hulpmiddelen
Onderwijsmethodes
Activiteiten binnen ‘Onderwijsgroep Punt Speciaal’ en    ‘Partner Passend Onderwijs’
Producten en diensten van ‘Partner Passend Onderwijs'
Samenwerkingsverbanden
Transitie Jeugdzorg
Etc...

Wilt u op de hoogte blijven van bovenstaande zaken?
Volg ons dan op FaceBook!

                                                                                        
                             

 

img

 

Partner
Passend
Onderwijs
Grote Loef 1
6581 JE MALDEN
024 360 28 73
info@partnerpassendonderwijs.nl